แนวคิด การปลูกกล้วยกลับหัวนี้ มาจากเทคนิคการปลูกพืชกลับหัว จากเว็บเกษตรอินทรีย์ โดยข้อสังเกตุคือ

สามารถเร่งสี เพิ่มกลิ่นเฉพาะให้กับผลผลิตได้ด้วย จากการลองทำ และได้เรียนรู้ ได้เห็น ของธรรมชาติ การเจริญเติบโตของต้นไม้ ในลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าลำต้นจะอยู่ในลักษณะไหน การงอกของต้นอ่อน ก็สามารถงอกออกมาได้แทบทั้งสิ้น แม้กรณีที่ส่วนยอด ถูกปักอยู่ในดิน ทั้งนี้พืชที่เป็นตระกูลล้มลุก หลายชนิด เช่น ข้าวโพด ถั่วต่าง ๆ พืชสวนพืชไร่บางชนิด กล้วย มันสำปะหลัง อ้อย ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ปลูกกล้วยกลับหัว มีวัตถุประสงค์อย่างไร

เพื่อเพิ่มผลผลิต และเลียนแบบธรรมชาติ โดยไม่ต้องดูแลหรือเอาใจใส่มากนัก ก็สามารถให้ผลผลิตได้

ตามปกติในหลักการของการเจริญเติบโตของพืชคือการส่งอาหารจากรากสู่ใบ จากรากสู่ลำต้น ขึ้นไปยังส่วนยอด ดังนั้น เมื่อพืชมีส่วนที่ไม่มีการใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานในส่วนนั้นได้เกิดขึ้น จะมีการสลัดทิ้งคือการตัดการส่งอาหาร ทำให้ส่วนดังกล่าวเน่าเสีย แห้งตายไปในที่สุด

และจะเกิดการแตกยอดอ่อน หน่ออ่อนเกิดขึ้นบริเวณใกล้เคียงใหม่เพื่อทำการซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ยกเว้นไม่สามารถแตกหน่อหรือยอดอ่อนในส่วนนั้นได้ จะทำการขยายและเติบโตในส่วนอื่นต่อไป เป็นต้นว่า การตัดยอดของต้นไม้จะเป็นการเพิ่มกิ่งก้านสาขาให้ต้นไม้ กลับกัน หากมีการตัดกิ่งก้านสาขาให้ต้นไม้บางชนิด จะเป็นการเพิ่มความสูงของต้นไม้และยอดอ่อนด้วย

ปลูกกล้วยกลับหัว ให้ผลผลิตดี

การดูแลรักษา พืชที่ปลูกด้วยวิธีกลัวหัวนี้ ไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรมาก เพียงแต่รดน้ำใส่ปุ๋ยธรรมดา เหมือนกับการดูแลพืชปกติ เหมือนเป็นการปลูกพืชแบบปกตินั่นเอง (ต่างกันเฉพาะวิธีการปลูก) และที่สำคัญ หากสามารถปล่อยให้พืชเจริญเติบโตได้เอง ก็จะเป็นการดีมาก เพราะพืช จะเรียนรู้วิธีปรับตัวและอยู่รอดได้จากสภาวะผิดปกติที่ผู้ปลูกได้สร้างขึ้น

จากการศึกษา วิธีการเพิ่มผลผลิต การปลูกกล้วยน้ำว้า กล้วยหอม หรือพืชตระกูลกล้วย โดยปลูกแบบกลับหัว ในจำนวน 1 หัวจะได้ 2-4 หน่อ ใช้ระยะเวลาในการแตกหน่อ ประมาณ 1 เดือน หลักวิชาพฤกษศาสตร์ เขาเรียก ลำต้นของกล้วยที่อยู่ใต้ดินว่า root stock

หากเคยขุดขึ้นมาทั้งหมดจะทราบว่า ตรงส่วนนี้จะมี ข้อๆ และมีตาอยู่มากมาย ซึ่งเป็นตัวบอกว่า ส่วนนี้ คือลำต้น เพราะลำต้น จะต้องมีข้อและตา ดังนั้นพืชชนิดใดก็ตาม หากไม่มีข้อและตา ถือว่าไม่ใช่ลำต้น เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กล้วย หรือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอื่นๆ กล้วยก็เช่นกัน เมื่อเอาส่วนลำต้นใต้ดินที่มีหน่ออยู่มากมาย มันก็จะเหมือนการเอา ขิง ไพล ขมิ้น ฝังลงดิน ไม่ว่าจะอยู่ท่าไหนก็จะงอกออกมาเหนือพื้นดินได้เช่นเดียวกัน

การเพิ่มกลิ่น รสชาติให้กับกล้วย

การเพิ่มกลิ่น รสชาติให้กล้วย ตามที่มีข่าวเมื่อปี 2009 นั้น สันนิษฐานได้ว่า การฉีดหรือเติมกลิ่นไปยังท่อน้ำเลี้ยงจากส่วนลำต้นของพืช โดยการเจาะและใส่หัวเชื้อกลิ่นต่างๆ แต่ผลที่ได้ยังไม่มีการรับประกันว่าจะได้ออกมาตามกลิ่นที่เติมหรือไม่ โดนปกติทั่วไป การเติมกลิ่นสตอเบอร์รี่ กลิ่นทุเรียน พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำได้ ส่วนกลิ่นอื่นๆ เช่นกลิ่นส้ม กลิ่นใบเตย กลิ่นนมแมว ยังอยู่ในขั้นทดลองเนื่องจากพืช มีการขจัดสารที่เป็นหัวเชื้อกลิ่นออกทำให้เจือจางได้ง่าย ดังนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่จึงต้องมีการลงทุนในเรื่องของกลิ่นค่อนข้างมากพอสมควร

ศูนย์เรียนรู้ วิธีการปลูกพืชกลับหัว กับปราชญ์ชาวบ้าน ณ บ้านเขากลม กระบี่

ที่มา : ปลูกกล้วยกลับหัว

แนะนำเนื้อหาเพิ่มเติม ที่คุณอาจสนใจ

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.