ปลูกข้าวโพด ยังรายไ...
 
Notifications
Clear all

ปลูกข้าวโพด ยังรายได้ดี ล่าสุดราคาพุ่งไปที่ 9.45 บาท/กก. แล้ว

2 Posts
1 Users
0 Likes
146 Views
Azrip
(@azrip)
Member Admin
Joined: 9 months ago
Posts: 88
Topic starter  

จากข่าวมติชนออนไลน์ เรื่อง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาพุ่ง 9.45 บาท/กก. ประกันรายได้อดจ่ายงวดที่ 1 รายงานให้นักอ่านได้ชมกันมีอยู่ว่า

"พาณิชย์" เคาะจ่ายส่วนต่างระกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งวดที่ 1 ไม่ต้องชดเชย หลังราคาพุ่งเกินเพดานประกันรายได้ เฉลี่ยสูงถึงกิโลกรัมละ 9.45 บาท

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลแล้วก็กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เผยว่า เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ได้ลงนามในประกาศเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้วก็การชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65

โดยมีมติไม่จ่ายเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 1 ของโครงการประกันรายได้ปีที่ 3 ที่จะจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2564 แล้วก็ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 20 พ.ย. 2564

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาพุ่ง 9.45 บาท/กก. แพงกว่าราคาข้าวเปลือกชาวนา

ทั้งนี้ การคำนวณส่วนต่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% สำหรับงวดที่ 1 อยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 9.45 บาท สูงกว่าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ กก.ละ 8.50 บาท หรือสูงกว่าราคาประกันรายได้ 0.95 บาท

สำหรับการคำนวณปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ได้ใช้วิธีการเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2562/63, 2563/64 แล้วก็ 2564/65) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 700 กก.ต่อไร่ คูณด้วยจำนวนไร่ตามที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่

ส่วนการกำหนดราคาอ้างอิง คณะอนุกรรมการฯได้ใช้ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน 14.5% ของกรมการค้าภายใน เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน โดยถ่วงน้ำหนักราคาตามปริมาณผลผลิตรายจ.ที่ออกสู่ตลาดรายเดือนในเดือนที่กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง จากจ.ที่มีปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด 10 อันดับแรก ตามข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา น่าน ตาก เลย นครสวรรค์ ลพบุรี เชียงราย พิษณุโลก แล้วก็แพร่ เพื่อคำนวณการจ่ายส่วนต่าง

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2564 ในกรอบวงเงิน 1,863 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยจะจ่ายเดือนละครั้งทุกวันที่ 20 จนสิ้นสุดโครงการ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทั้งประเทศ 4.5 แสนครัวเรือน ปลูกมากที่สุด คือ จ.เพชรบูรณ์ รองลงมา คือ จ.ตาก เชียงราย แล้วก็กระจายอยู่ 17 จ.ภาคเหนือ กับหลายจ.ในภาคอีสานแล้วก็มีภูมิภาคอื่นด้วยเล็กน้อย


Quote
Azrip
(@azrip)
Member Admin
Joined: 9 months ago
Posts: 88
Topic starter  

ข้าวโพด เป็นพืชทนแล้ง นั่นนับได้ว่าสามารถปลูกได้ในที่ดินเกือบทุกชนิดโดย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พืชทนแล้ง บวกกับ พืชชนิดไหนปลูกแล้วให้ผลผลิตทั้งปี

นั่นนับได้ว่า ข้าวโพดถือเป็นพืชไร่ที่ให้ผลผลิตดีบวกกับมีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้น ปลูกได้ในทุกสภาพดิน ต้องการน้ำไม่มาก ดูแลรักษาไม่ยาก สำหรับบทความที่เกี่ยวโยง ผู้อ่านสามารถกดดูตามลิ้งด้านบน


ReplyQuote
Share: