ข่าวสาร พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Notifications
Clear all

วิธีคิดคำนวณค่าไฟแบบง่าย จะได้ไม่งง

1 Posts
1 Users
0 Likes
203 Views
Posts: 0
Topic starter
(@Anonymous)
Joined: 1 second ago

รายละเอียดในเรื่องนี้ มาจากการเปิดเผยของสื่อหลายเจ้า หนึ่งในนั้นเช่นนั้นแล้วคือสำนักข่าวดัง ที่แนะนำเกี่ยวกับ ต้นทุนค่าไฟ และก็วิธีการคำนวณค่าไฟ รู้ไว้ก่อนโดนเอาเปรียบ

จากข่าวเรื่องนี้ เขาระบุไว้ว่า ค่าไฟฟ้า ทำไมแพง มีต้นทุนที่มาจากอะไรบ้าง พร้อมเปิดวิธีคำนวณค่าไฟแบบง่าย คลายข้อสงสัยหลังข่าวการปรับขึ้นค่าเอฟที (Ft) งวดเดือน ก.ย. - ธ.ค. 2565 เพื่อให้ง่ายต่อการลงมือคำนวณแบบทดสอบ ดูว่าทำไมค่าไฟถึงแพง

เพราะจากที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การคิดค่าไฟฟ้า ประกอบกับองค์ประกอบค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า หลังประชาชนเกิดความสงสัยกรณีที่มีการขึ้นค่าไฟฟ้า โดยปรับค่าเอฟที (Ft) งวดเดือน ก.ย. - ธ.ค. 2565 เพิ่มขึ้น 68.66 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นค่า Ft เรียกเก็บงวดเดือน ก.ย. - ธ.ค. 2565 เท่ากับ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย สรุปว่า ทำไมแพงจัง

ค่าไฟแพง สาเหตุหลักที่หลายคนไม่รู้

ซึ่งองค์ประกอบค่าไฟฟ้า ตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในปัจจุบันประกอบไปด้วย 4 ส่วน หมายความว่า

1. ค่าไฟฟ้าฐาน ทบทวนทุก 3-5 ปี ร่วมด้วยจะแบ่งเป็น ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า สายส่งร่วมกับสายจำหน่ายไฟฟ้า, ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ผลตอบแทนที่เหมาะสม และภาษีเงินได้, ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐ

2. ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ปรับทุก 4 เดือน เพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่าย ที่อยู่เหนือการควบคุม เช่น ค่าเชื้อเพลิงหมายรวมไปถึงค่าซื้อไฟฟ้า ที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฟ้าพื้นฐาน หรือ ค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐ

3. ค่าบริการรายเดือน ค่าใช้จ่ายในการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้า เช่น การจดหน่วย การจัดพิมพ์ จัดส่งบิล ร่วมกับการบริการ

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ส่วนนี้ หากจะดูว่า เขาคิดคำนวณค่าไฟฟ้าให้ถูกต้องไหม ดูวิธีคิดคำนวณแบบกล้วย ๆ ที่ทำได้เอง ดังนี้

วิธีคำนวณค่าไฟฟ้า

1. ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร จะได้ผลลัพธ์ = A

2. จากนั้น นำผลลัพธที่ได้ (A) x กับจำนวนหน่วยไฟฟ้า จะได้ผลลัพธ์ = B

3. รวมทั้งนำผลลัพธ์ (B) + ค่าบริการรายเดือน + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จะได้ผลลัพธ์ = ค่าไฟฟ้าที่แท้จริง

โดยค่าไฟฟ้าที่จ่ายจะแบ่งเป็น 8 ประเภทหลัก ได้แก่ บ้านอยู่อาศัย, กิจการขนาดเล็ก, กิจการขนาดกลาง, กิจการขนาดใหญ่, กิจการเฉพาะอย่าง, องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร, กิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตร และก็ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว

ปัจจัยที่มีผลให้ค่า Ft เพิ่มขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า สาเหตุหลักๆ มาจากสัดส่วนการใช้ Spot LNG ที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยประกอบไปด้วยพม่าที่ปริมาณลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งความผันผวนของ Spot LNG ในตลาดโลก สรุปได้ดังนี้

เหตุใดค่าไฟแพง พร้อมเปิดการคำนวณ

1. ปริมาณก๊าซธรรมชาติในประเทศที่ลดลงจากเดิม ทำให้ต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวแบบสัญญาจร (Spot LNG) เข้ามาเสริมหรือเดินเครื่องโรงไฟฟ้าด้วยน้ำมันเพื่อทดแทนปริมาณก๊าซที่ขาดและก็ผันผวน ซึ่งมีราคาแพงกว่าก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ดังนั้น การทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยด้วย LNG หรือใช้นำมัน จะส่งผลให้ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

2. การผลิตก๊าซธรรมชาติจากพม่ามีแนวโน้มที่จะไม่สามารถผลิตได้ตามกำลังการผลิตเดิมประกอบไปด้วยมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี 2565 ร่วมกับต้นปี 2566 ซึ่งอาจทำให้มีความต้องการนำเข้า LNG มากกว่า ที่ประมาณการไว้เดิม

3. สถานการณ์ผู้ผลิต LNG ชะลอการลงทุน เนื่องมาจากมีความต้องการใช้พลังงานน้อย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ต่อมาในปลายปี 2564 หลายประเทศเริ่มฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ทำให้ความต้องการใช้ LNG มีมากกว่ากำลังการผลิตในตลาดโลก ส่งผลกระทบต่อราคาร่วมกับการเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2564 ประกอบกับต่อเนื่องตลอดปี 2565 และปี 2566

4. สถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ทำให้รัสเซียลดหรือตัดการจ่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อไปยังยุโรป ทำให้ความต้องการ LNG เพิ่มขึ้นอย่างมากในยุโรปรวมทั้งส่งผลกระทบทางอ้อมต่อราคา LNG ในตลาดเอชีย

กกพ. ได้บริหารจัดการบนพื้นฐานของการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน โดยไม่กระทบต่อศักยภาพการให้บริการพลังงานของผู้ให้บริการหรือ กฟผ. โดยเป็นการปรับให้สะท้อนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเท่าที่จำเป็น หมายรวมไปถึงยังยึดมั่นในการรักษาความมั่นคงและก็มีเสถียรภาพทางพลังงานของประเทศเป็นสำคัญ

อ้างอิง : www.tnnthailand.com/news/wealth/123022/

เรียบเรียงใหม่โดย : วิธีคำนวณค่าไฟ อย่าพลาดเรื่องราวใหม่ ๆ ของที่นี่ ที่เดียว โปรโมทสินค้า กับเว็บงานอดิเรกได้เงินจริง ขอบคุณที่เข้ามาตามอ่าน

เที่ยวกระบี่ยังไง ให้ไปถึง

หลายคนคิดอยากไปเที่ยวกระบี่ แต่ไม่รู้จะไปตรงส่วนไหนที่น่าเที่ยว เพราะจังหวัดกระบี่คือมีที่เที่ยวเยอะมาก แต่ละแห่งห่างไกลกันมาก

เทคนิคในการสร้างความสุขให้กับตัวเอง

ในชีวิตของคนเรานั้น สิ่งที่ทำให้คนมีคุณค่าสมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่ใช่การสะสมทรัพย์สมบัติไว้จนล้นเหลือใช้ แต่คือการพัฒนาจิตใจตัวเอง

มีงานมีเงินเดือนก็ดีแล้ว รีวิวงานในแต่ละวันของตัวเอง ยังดีที่มีทำ

วันนี้ (8/12/64) ตื่นเช้ามาโคตรขี้เกียจ อากาศน่านอนมาก หนาวๆ อุ่นๆ ในผ้าห่มผืนโตเหมือนอยู่ในห้องแอร์ก็ไม่ปาน แต่ทำไงได้ ต้องตื่น 6 โมงเช้า ขอสายหน่อยเหอะหน้าหนาว ฟ้ายังไม่เปิดเลย 6 โมงเช้านี่พอกับตี