ข่าวสาร พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Notifications
Clear all

เทคโนโลยีข้าว ที่ชาวนารุ่นใหม่ควรรู้

1 Posts
1 Users
0 Likes
35 Views
Posts: 34
Admin
Topic starter
(@azrip)
Member
Joined: 2 years ago

กรมการข้าว จัดสัมมนาเสริมศักยภาพผู้บริหารรุ่นใหม่ รู้เท่าทันเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการชาวนา

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 66 นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ บวกกับเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วม ณ โรงแรมออโรร่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ได้กล่าวว่า

กรมการข้าว มีความมุ่งมั่นผลิตหมายรวมไปถึงกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้เกษตรกรได้มีใช้อย่างเพียงพอ ผ่านโครงการสำคัญต่างๆ ของกรมฯ โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ที่มุ่งเน้นให้ชาวนามีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพใช้ได้อย่างทั่วถึง ในปี 2566 โดยเป็นการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพในราคาถูก

และก็จากการดำเนินงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าสามารถตอบสนองความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ดีของพี่น้อง ชาวนาไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการสามารถยกระดับประสิทธิภาพของผลผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้นร่วมด้วยมีศักยภาพการผลิตที่สูงขึ้น

ส่วนด้านเมล็ดพันธุ์กรมการข้าวยังส่งเสริมรวมทั้งสนับสนุนธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวประกอบกับถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งมีการกำกับ ดูแล การดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งประเทศ ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

ส่งเสริมชาวนารู้ทันเทคโนโลยีข้าว

อธิบดีกรมการข้าว ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีต้นเหตุกระตุ้น คือ พัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเข้าถึงง่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จึงส่งผลกระทบโดยตรงกับการบริหารราชการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำ ผู้บริหาร

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นไปด้วยความคล่องตัว ถูกต้อง เกิดประสิทธิผลการได้รับความรู้ผ่านกระบวนการสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้าถึงข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์ จึงมีความจำเป็นกับผู้บริหารในทุกยุคทุกสมัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ให้มีความรู้รวมทั้งทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด

การสัมมนาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ให้มีความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำ มีทักษะในการบริหารงานและก็ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างผู้บริหารให้เป็นต้นแบบที่ดี พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม หมายรวมไปถึงเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : เทคโนโลยีข้าว และอย่าพลาดเรื่องราวดี ๆ จากทางเรา ที่เดียว

ประกาศฟรี กับเรา พูดคุย หางานอดิเรกได้เงินจริง

วอลเล็ต สบม. จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมอุ่นใจ เริ่ม 10 พค.66 นี้

สบน.เปิดจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น “ออมอุ่นใจ” วงเงินรวม 4 หมื่นล้านบาท เริ่ม 10 พ.ค.นี้

ปลูกต้นโทงเทงไทยขาย ทำกำไรดีจริงเปล่า

จากการหาข้อมูลเรื่อง ต้นโทงเทงไทย ได้เรื่องว่า โทงเทง มีเพียง 2 ชนิดบนโลก นั่นคือ สายพันธุ์ไทย และสายพันธุ์ฝรั่ง

ทำงานออนไลน์ได้เงินจริงหรือไม่

ทำงานออนไลน์ได้เงินจริง กับช่วงหางานอดิเรก กะว่าจะทำงานออนไลน์ แบบที่ได้เงินจริงจัง ก่อนนั้นสมัคร fastwork.co ไปนานแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงรับงาน พอเข้าไป ระบบเขาก็ให้สมัครใหม่