ทักษะที่ควรมุ่งเน้นสำหรับการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน นอกจากจำเป็นต่อการเรียนรู้แล้ว ยังเพิ่มโอกาสในการหากำไร จากทักษะเหล่านี้ได้อีกมากมาย

ทักษะที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
โดยทักษะที่จำเป็นนั้น จะแบ่งออกได้เป็น 5 ส่วน ได้แก่

  1. ทักษะด้านเทคโนโลยี เช่น พื้นฐานคอมพิวเตอร์ การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบและการซ่อมบำรุงด้านเทคโนโลยี ไอทีและการเขียนโปรแกรมขั้นสูง
  2. ทักษะด้านสังคมและอารมณ์ เช่น การมีมนุษยสัมพันธ์และความเห็นอกเห็นใจ ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการคน การสื่อสารและการต่อรองขั้นสูง ความเป็นผู้ประกอบการ การปรับตัวและการเรียนรู้ต่อเนื่อง การสอนและการฝึกอบรมผู้อื่น และทักษะเชิงพฤติกรรมขั้นสูง เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การคิดและการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ
  3. ทักษะและคุณลักษณะของ Lifelong learner เช่น growth mindset การเป็นผู้เรียนรู้แบบนำตนเอง (self-directed learner) และความสามารถในการ learn-unlearn-relearn
  4. ทักษะที่ทำให้มีภูมิคุ้มกันต่อภาวะวิกฤติต่าง ๆ เช่น ความยืดหยุ่นและการปรับตัว ความคล่องแคล่ว ปรับเปลี่ยน และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
  5. ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (3R x 7C) ส่วนที่เป็น 3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้) และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) ส่วน 7C ได้แก่ Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
ที่สำคัญ สอวช. เองก็ได้นำเสนอแนวคิดนี้แก่สถาบันอุดมศึกษา ว่าควรจัดรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับสภาวะการและเพิ่มทักษะการเรียนรู้เหล่านี้ ให้มีในหลักสูตรการเรียนด้วยเช่นกัน

จุดประสงค์ก็เพื่อสร้างความสามารถให้แก่ผู้ต้องการเสริมทักษะเหล่านี้ ได้มีแหล่งทำเงินและโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

ที่มา : สอวช.

blog

การตกแต่งจัดสวนในบ้านแบบมินิมอล

เรื่องการจัดสวน ผมไม่ค่อยมีความรู้มาก อาศัยหลักของการจัดตู้ไม้น้ำเข้ามาช่วย เรื่องสมดุล

มุมรีวิว

แนะนำอุปกรณ์ในการปลูกผักที่ใช้ดีสุด

แนะนำเครื่องมือทำสวน ที่คนชอบปลูกผัก ควรมีไว้ติดบ้าน หากต้องการปลูก ผักสวนครัว หรือผลหมากรากไม้ ไม่ต้องไปหาไกล

งานอดิเรก

ทำงานออนไลน์ได้เงินจริงหรือไม่

ทำงานออนไลน์ได้เงินจริง กับช่วงหางานอดิเรก กะว่าจะทำงานออนไลน์ แบบที่ได้เงินจริงจัง ก่อนนั้นสมัคร fastwork.co ไปนานแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงรับงาน พอเข้าไป ระบบเขาก็ให้สมัครใหม่

งานอดิเรก

ทักษะที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ทักษะที่ควรมุ่งเน้นสำหรับการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน นอกจากจำเป็นต่อการเรียนรู้แล้ว ยังเพิ่มโอกาสในการหากำไร จากทักษะเหล่านี้ได้อีกมากมาย โดยทักษะที่จำเป็นนั้น จะแบ่งออกได้เป็น 5 ส่วน ได้แก่ ทักษะด้านเทคโนโลยี เช่น พื้นฐานคอมพิวเตอร์ การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบและการซ่อมบำรุงด้านเทคโนโลยี ไอทีและการเขียนโปรแกรมขั้นสูง

มุมรีวิว

เปิดข้อมูล พนันออนไลน์ เว็บไหนได้เงินจริง

ผมไม่ได้อยากเขียนเนื้อหาเว็บพนันออนไลน์เท่าไหร่ แต่มันทนกระแสไม่ได้

งานอดิเรก

ความลับที่ไม่มีใครบอก โคกหนองนาโมเดล

เรื่องราวของโมเดลนี้มีความนิยมกันมากช่วงปลายปี 63 ร่วมด้วยต่อจากนั้นก็กลายเป็นแค่กระแส

เที่ยวกระบี่ยังไง ให้ไปถึง

หลายคนคิดอยากไปเที่ยวกระบี่ แต่ไม่รู้จะไปตรงส่วนไหนที่น่าเที่ยว เพราะจังหวัดกระบี่คือมีที่เที่ยวเยอะมาก แต่ละแห่งห่างไกลกันมาก

เทคนิคการให้ทิปพนักงานแบบไม่น่าเกลียด

เคยสงสัยไหมว่า เมื่อเวลาเราไปใช้บริการในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร จะมีพนักงานคอยบริการเราอยู่อย่างเต็มที่

เทคนิคในการสร้างความสุขให้กับตัวเอง

ในชีวิตของคนเรานั้น สิ่งที่ทำให้คนมีคุณค่าสมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่ใช่การสะสมทรัพย์สมบัติไว้จนล้นเหลือใช้ แต่คือการพัฒนาจิตใจตัวเอง

การตกแต่งจัดสวนในบ้านแบบมินิมอล

เรื่องการจัดสวน ผมไม่ค่อยมีความรู้มาก อาศัยหลักของการจัดตู้ไม้น้ำเข้ามาช่วย เรื่องสมดุล

[feedkasetorg]

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.