Notifications
Clear all

สอบ ก-ข สอบท้องถิ่น 2564 รวมให้ที่เดียว


admin
Posts: 36
Admin
Topic starter
(@admin)
Member
Joined: 3 weeks ago

มาแล้ว สอบบรรจุข้าราชการใหม่ ก-ข ล่าสุด รวมให้ที่เดียว

สอบท้องถิ่นคืออะไร

สอบท้องถิ่นคืออะไร นักอ่านมาทำความรู้จักกับ ข้าราชการท้องถิ่นกันก่อน บวกกับการสอบท้องถิ่นคืออะไร? สอบอะไรบ้าง? เปิดสอบตอนไหน? สมัครสอบยังไง? ค่าสมัครสอบเท่าไร? ตำแหน่งใดเปิดสอบบ้าง? ประกาศผลตอนไหน? รวมข้อมูลการสอบท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์ ครบ จบทุกข้อสงสัยตรงนี้ที่เดียว

การสอบท้องถิ่นคือ การสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่ปฏิบัติราชการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจ. (อบจ.) / องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บวกกับ เทศบาล โดยการสอบท้องถิ่นมีการเปิดสอบหลายตำแหน่ง คือ วุฒิระดับ ป.ตรี บวกกับวุฒิระดับต่ำกว่า ป.ตรี ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น นิติศาสตร์ สาธารณสุข วิศวกรรม เกษตร บัญชี บวกกับอื่นๆ ที่หน่วยราชการต้องการ ทั้งนี้การสอบท้องถิ่นจะสามารถเลือกเขตที่จะสอบบรรจุได้ การเปิดรับสมัครจะแบ่งเป็นภาคบวกกับเขต จำนวนทั้งสิ้น 10 เขต ตามตำแหน่งบวกกับอัตราว่างตามเขตหรือภาคนั้น ๆ

การสอบท้องถิ่น ต้องสอบอะไรบ้าง

สำหรับรูปแบบการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยการสอบ 3 ส่วน ประกอบด้วย

 1. การสอบภาค ก. (ความรู้ความสามารถทั่วไป) [ข้อเขียน]
 2. การสอบภาค ข. (ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) [ข้อเขียน]
 3. การสอบภาค ค. (ความเหมาะสมต่อตำแหน่ง) [สัมภาษณ์]

โดยทั่วไปแล้วสำหรับการสอบท้องถิ่น จะมีการสอบในส่วนของ ภาค ก. บวกกับ ภาค ข. ในวันเดียวกัน โดยแบ่งเป็นการสอบ 2 ช่วง โดยช่วงเช้าจะเป็นการสอบภาค ก. บวกกับภาคบ่ายจะเป็นการสอบภาค ข.

ผู้ที่จะสามารถสอบ ภาค ค. ได้ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบทั้ง ภาค ก. บวกกับ ภาค ข. แล้วเท่านั้น หลังจากนั้นจะมีการขึ้นบัญชีเตรียมบรรจุตามตำแหน่ง โดยลำดับจะเรียงจากคะแนนจากภาค ข. บวกกับ ภาค ค. รวมกัน

ผู้สอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้สอบคะแนนใน 3 ส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 • ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
 • ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)
 • ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

เปิดสอบท้องถิ่นตอนไหน

การเปิดสอบท้องถิ่นแต่ละปีนั้นไม่ตรงกัน เนื่องจากการสรรหาบุคลากรเพิ่มในส่วนราชการค่อนข้างที่จะแบบแผนหลายขั้นตอน แต่ส่วนใหญ่การสอบท้องถิ่นจะเปิดสอบในช่วงหลังจากการสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการสอบ ก.พ. บวกกับราชการ ได้ที่เพจเลยนะคะ มีอะไรจะอัพเดทให้ทราบได้ทันที

 

สมัครสอบท้องถิ่นยังไง

การรับสมัครสอบท้องถิ่นในทุก ๆ ปี ทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะเปิดเว็บไซต์พิเศษเพื่อใช้รับสมัครโดยเฉพาะ โดยปี 2562 ได้มีการเปิดให้อ่านประกาศรวมถึงสมัครสอบทางเว็บไซต์ "www.dlaapplicant2562.com"

 

สำหรับค่าสมัครสอบท้องถิ่น เมื่ออ้างอิงจากการสอบในปี 2562 ค่าธรรมเนียมสอบจะอยู่ที่ 320 บาท ซึ่งก็กล่าวได้ว่าสามารถแจกแจงได้ดังนี้

 

 • ค่าธรรมเนียมสอบการสอบ 300 บาท
 • ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 20 บาท

สามารถเลือกชำระเงินค่าสอบท้องถิ่นได้ 2 ช่องทางคือ

การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM (โดยการสแกนบารืโค้ด หรือ QR Code) มีธนาคารที่รองรับคือ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทย ธนาคารยูโอบี, ธนาคารธนชาต, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารมิซูโฮ

การชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) มีธนาคารที่รองรับคือ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทย ธนาคาร ธนาคารธนชาต, ธนาคารออมสิน, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารทิสโก้, ธนาคารซิตี้ แบงก์ เอ็น เอ

สอบภาค ก-ข สอบท้องถิ่น รวมให้ที่เดียว

สอบท้องถิ่น — นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงนามประกาศคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ บวกกับระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) บวกกับภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ดังนี้

1.ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) บวกกับภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ 12 ธันวาคม 2564 ตามเวลา ดังนี้

-เวลา 19.00 – 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

-เวลา 13.00 – 15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

โดยผู้ที่สมัครสอบในกลุ่มภาค/เขตใด จะต้องเข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (กรณีเป็นสถานที่สอบที่ตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ผู้เข้าสอบควรไปดูสถานที่ก่อนสอบ 1 วัน)

2.ให้ผู้สมัครสอบไปถึงสนามที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของสถานที่สอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส แต่มีผลตรวจ ATK เป็นลบ จะต้องเข้าสอบในห้องสอบที่แยกไว้เป็นการเฉพาะ บวกกับต้องปฏิบัติตามแนวมทางอื่น ๆ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

3.ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) บวกกับความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อน ถ้าเกิดว่าผู้ใดสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สำหรับ วัน เวลา บวกกับสถานที่สอบ ภาคความเหมาะสม กำตำแหน่ง (ภาค ค) จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ทางเว็บไซต์ https://www.dlaapplicant2564.com หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ค"

ผู้เข้าสอบท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

– เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบเลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบห้องสอบ บวกกับระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

– การแต่งกาย ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายเข้าห้องสอบ ดังนี้

 • ผู้เข้าสอบต้องใส่เสื้อยืดไม่มีปก ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า ไม่มีตัวอักษรหรือลวดลาย สวมกางเกงวอร์มขายาว (ชนิดผ้ายืดเท่านั้น) ไม่นุญาตให้สวมนาฬิกา หรือเครื่องประดับใด ๆ บวกกับห้ามสวมรองเท้า ถุงเท้า ถุงน่อง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 • ผู้เข้าสอบที่ผมยาวปิดใบหู จะต้องรวบผมให้เรียบร้อยด้วยหนังยางรัดผมสีดำไม่มีลวดลายบวกกับไม่มีวัสดุตกแต่งทุกชนิด
 • ผู้เข้าสอบต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ไม่มีสายคล้องคอ ไม่มีลวดลาย ไม่มีช่องใส่กระดาษซับบวกกับไม่มีการใส่กระดาษซับไว้ด้านในหน้ากาก โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการสอบ ยกเว้นขณะแสดงตนต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบต้องนำหน้ากากอนามัยมาเอง

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ

 • บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบซึ่งก็กล่าวได้ว่าพิมพ์ออกจากเว็บไซต์ http://dlaapplicant2564.com หัวข้อ “พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ” ที่ได้อัพโหลดภาพถ่ายสี หน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกบวกกับไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งก็กล่าวได้ว่าถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยต้องลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ซึ่งก็กล่าวได้ว่าปรากฏรูปถ่ายบวกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ชัดเจน บวกกับยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการดังกล่าว ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ที่นายทะเบียนรับรอง) มาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ เพื่อเข้าสอบ หากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักไม่ตรงกับฐานข้อมูลการรับสมัคร จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบแต่หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องยุติการสอบโดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ บวกกับจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
 • หลักฐานอื่น ๆ ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล หากไม่มีหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
Share: