เสี่ยงเป็นมะเร็งหรื...
 
Notifications
Clear all

เสี่ยงเป็นมะเร็งหรือไม่ กินไก่ไทยฉีดฮอร์โมน


admin
Posts: 36
Admin
Topic starter
(@admin)
Member
Joined: 3 weeks ago

ข่าวรายละเอียดจาก มติชนออนไลน์เมื่อ 12 พย.64 เรื่อง ปศุสัตว์แจงข้อเท็จจริง ไก่ไทยฉีดยาปฏิชีวนะ-ฮอร์โมน ทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงเป็นมะเร็งหรือไม่ ซึ่งพูดได้ว่าผู้สื่อข่าว ได้เผยความว่า กรณีเพจบนเฟสบุ๊กได้โพสต์ข้อมูลให้นักอ่าน ได้ระบุว่ามีการฉีดสารอะนาโบลิกสเตียรอยด์ ยาปฏิชีวนะ แล้วก็ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตในไก่ ส่งผลทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งนั้น

ทางกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์ ได้ทำการตรวจสอบโพสต์ดังกล่าวแล้วก็ชี้แจงว่าเป็นข่าวลวง ข่าวดังกล่างไม่มีข้อมูลความจริง แล้วก็ผู้บริโภคบางกลุ่มยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ล่าสุดตามเพจเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมออกมาระบุว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จ

ไก่ไทยฉีดฮอร์โมน ผู้บริโภคเสี่ยงเป็นมะเร็งจริงหรือไม่

ซึ่งพูดได้ว่าข้อเท็จจริงในปัจจุบันไม่มีการใช้ฮอร์โมนแล้วก็การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างผิดวัตถุประสงค์ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตในฟาร์มเลี้ยงไก่ แล้วก็จากการเลี้ยงไก่ในปัจจุบันมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยให้ไก่เติบโตได้ดีแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรง ประกอบไปด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงพันธุ์ไก่ให้เป็นสายพันธุ์ที่โตเร็วมีความทนทานต่อโรค การมีระบบการป้องกันโรคที่ดี

มีการเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิดที่ทันสมัย มีการจัดทำฟาร์มมาตรฐาน GAP รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตอาหารที่มีสารอาหารเหมาะสมกับช่วงวัยของการเติบโตแล้วก็ความต้องการของไก่ สามารถคำนวณแล้วก็ผสมอาหารสำเร็จรูปให้ได้สารอาหารตรงตามความต้องการของสายพันธุ์ ทำให้ไก่มีสุขภาพดีแล้วก็เจริญเติบโตได้ดี โดยไม่จำเป็นต้องเสริมสารเร่งโตแล้วก็ใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น

นอกจากนี้ถ้าเกิดว่าในฟาร์มมาตรฐาน GAP ทุกฟาร์มต้องมีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มในการควบคุมดูแลในการตรวจสอบทั้งด้านสุขภาพสัตว์ ควบคุมการใช้ยา สารเคมีแล้วก็การจัดการด้านอื่นๆ ในฟาร์มด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการใช้ฮอร์โมนแล้วก็ยาปฏิชีวะอย่างผิดวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่สมเหตุสมผล เพื่อเร่งการเจริญเติบโตในไก่แน่นอน

ประเทศไทยมีกฎหมายด้านความปลอดภัยอาหาร กำหนดว่าการใช้ฮอร์โมนในไก่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แล้วก็ห้ามการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตในการเลี้ยงสัตว์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารแล้วก็ยา (อย.) มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 417/2528 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2529 ให้เพิกถอนทะเบียนตำรับยาสำหรับสัตว์ Hexoestrol ของฮอร์โมนที่ใช้ในสัตว์ปีก หากมีการลักลอบใช้ถือว่าผิดกฎหมาย แล้วก็หากนับจากวันที่ประกาศจนถึงปัจจุบัน ก็เป็นระยะเวลาเกือบ 35 ปีแล้วที่มีการใช้กฎหมายนี้ โดยผิดทั้งต่อกฎหมายของประเทศไทยแล้วก็ขัดต่อข้อบังคับของสหภาพยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งพูดได้ว่าเป็นกลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญในการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของประเทศไทย

กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่ข้องเกี่ยว ได้มีการยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจแล้วก็ขอยืนยันว่าการเลี้ยงไก่ไม่มีการใช้ฮอร์โมนเพื่อเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุสมผล จึงขอฝากให้ผู้บริโภคควรเลือกแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ว่าผ่านการตรวจสอบจากระบบมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยดูจากตราสัญลักษณ์ต่างๆ บนบรรจุภัณฑ์ โดยทั้งผู้บริโภคโดยทั่วไปให้สังเกตสถานที่จำหน่ายที่มีตราสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK" ก่อนเลือกซื้อ เนื่องจากมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มาจากฟาร์มมาตรฐาน GAP 100% ผลิตจากโรงฆ่าที่ได้มาตรฐาน สถานที่จำหน่ายถูกสุขอนามัย แล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

บทสรุปของเรื่องนี้เท่ากับว่า ข่าวที่ข้องเกี่ยวกับการโพสต์ดังกล่าวเรื่อง ไก่ไทยฉีดยาปฏิชีวนะ เสี่ยงเป็นมะเร็งกับผู้บริโภคจริงหรือไม่ นั้นไม่มีข้อมูลความจริง แล้วก็ในปัจจุบันไม่มีการใช้ฮอร์โมน หรือการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างผิดวัตถุประสงค์เพื่อเร่งการเจริญเติบโตในการเลี้ยงไก่แล้ว

Share: