ข่าวสาร พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Notifications
Clear all

ดูสถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรไทย 2566

1 Posts
1 Users
0 Reactions
297 Views
Posts: 38
Admin
Topic starter
(@azrip)
Member
Joined: 3 years ago

ในยุคปัจจุบันที่สถานการณ์การแข่งขันในตลอดโลกทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วยประเทศจีนก็ล้วนหันไปทำเขตการค้าเสรี (Free Trade Area) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “FTA” จึงทำให้ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องทำตลาดสินค้าส่งออกของไทยใน FTA ตามไปด้วย เพื่อที่จะให้สามารถก้าวทันตลาดโลกได้ แล้ว FTA หมายความอะไร? สินค้าส่งออกของไทยอะไรบ้างที่ส่งออกในประเทศคู่ FTA? เราจะพาคุณไปหาคำตอบ

ทำความรู้จัก FTA 

FTA หรือ Free Trade Area คือ เขตการค้าเสรีที่เป็นการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป โดยจะยกเลิกภาษีศุลกากร รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคทางการค้าให้แก่กันบวกกับกัน และอาจรวมถึงการให้ความร่วมมือในการเปิดตลาด การค้า การให้บริการ รวมไปถึงการลงทุนในประเทศด้วย

อัปเดตสถานการณ์สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดคู่ FTA (มกราคม – ตุลาคม 2565)

สินค้าส่งออกไทยไปตลาดคู่ FTA จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าอุตสาหกรรม โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้สรุปสถานการณ์สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดคู่ FTA ในช่วงเดือน มกราคม – ตุลาคม 2565ไว้ดังนี้

การส่งออกสินค้าเกษตร

ในช่วง 10 เดือนของปี 2565 ไทยได้ส่งออกสินค้าเกษตร ได้แก่ กสิกรรม ประมง แล้วก็ปศุสัตว์ สู่ตลาดโลก 22,697.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขยายตัวขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ โดยแบ่งเป็นการส่งออกไปยังกลุ่ม 18 ประเทศคู่ FTA มูลค่า 15,998.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าหดตัว 1.1% ของการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดของไทย

สำหรับประเทศคู่ FTA ที่เป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ ประกอบกับฮ่องกง โดยตลาดคู่ FTA ที่ขยายตัวได้ดีในช่วงเวลานี้ก็คือ ญี่ปุน (ขยายตัว 8.2%) มาเลเซีย (ขยายตัว 2.6%) เกาหลีใต้ (ขยายตัวรอยละ 41.1%) อินโดนีเซีย (ขยายตัว 55.6%) และสิงคโปร์ (ขยายตัว 14.4%)

ส่วนสินค้าเกษตรที่ขยายตัวได้ดีในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (ขยายตัว 14.8%) ไก่แปรรูป (ขยายตัว 15.8%) ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง (ขยายตัว 23.9%) ข้าว (ขยายตัว 0.3%) กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง (ขยายตัว 12.7%)

การส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป

ในช่วง 10 เดือนของปี 2565 ไทยได้ส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปไปสู่ตลาดโลก 19,438.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขยายตัวขึ้น 22.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งในส่วนของการส่งออกไปกลุ่มประเทศคู่ FTA 18 ประเทศ จะมีมูลค่าอยู่ที่ 12,626.0 ดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 26.2% บวกกับคิดเป็น 65.0% ของการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปทั้งหมดของไทย

สำหรับประเทศคู่ FTA ที่เป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น กัมพูชา จีน เวียดนาม รวมถึงเมียนมา โดยสินค้าส่งออกของไทยที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องดื่ม น้ำตาล ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีหมายรวมไปถึงอาหารสำเร็จรูป ไขมันร่วมกับน้ำมันจากพืชหมายรวมไปถึงสัตว์ ประกอบไปด้วยอาหารสัตว์เลี้ยง

ส่วนสินค้าเกษตรแปรรูปที่ขยายตัวได้ดีในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 ได้แก่ น้ำตาลทราย (ขยายตัว 114.2%) ไขมันรวมทั้งน้ำมันจากพืชร่วมกับสัตว์ (ขยายตัว 54.5%) อาหารสัตว์เลี้ยง (ขยายตัว 11.1%) ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีรวมไปถึงอาหารสำเร็จรูป (ขยายตัว 8.6%) ประกอบกับอาหารทะเลกระป๋องร่วมด้วยแปรรูป (ขยายตัว 6.6%)

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม

ในช่วง 10 เดือนของปี 2565 ไทยได้ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไปสู่ตลาดโลก 190,672 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขยายตัวขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งในส่วนของการส่งออกไปกลุ่มประเทศคู่ FTA 18 ประเทศ จะมีมูลค่าอยู่ที่ 107,527.1 ดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 3.8% รวมถึงคิดเป็น 56.4% ของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมดของไทย

สำหรับประเทศคู่ FTA ที่เป็นตลาดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ออสเตรเลีย ประกอบไปด้วยฮ่องกง โดยตลาดคู่ FTA ที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยขยายตัวได้ดีในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นดังเช่น เวียดนาม (ขยายตัว 5.6%) ออสเตรเลีย (ขยายตัว 4.2%) อินเดีย (ขยายตัว 24.1%) มาเลเซีย (ขยายตัว 7.4%) ร่วมด้วยอินโดนีเซีย (ขยายตัว 13.0%)

ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวได้ดีในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 ได้แก่ เม็ดพลาสติก (ขยายตัว 0.9%) อัญมณีบวกกับเครื่องประดับ (ขยายตัว 57.6%) แผงวงจรไฟฟ้า (ขยายตัว 6.5%) ผลิตภัณฑ์ยาง (ขยายตัว 8.0%) หมายรวมไปถึงเครื่องจักรและก็ส่วนประกอบของเครื่องจักรกล (ขยายตัว 9.8%)

คาดการณ์สถานการณ์สินค้าส่งออกของไทย 2566

สำหรับสถานการณ์สินค้าส่งออกของไทยในปี 2566 นั้น นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ได้ให้ข้อมูลว่า สรท. คาดการณ์สถานการณ์สินค้าส่งออกของไทยในปี 2566 จะมีการขยายตัวขึ้นที่ 2 – 3% หรือมีมูลค่า 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีความข้องเกี่ยวกับการที่จีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการโควิด – 19 มากขึ้น ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องจับตามองให้ดีก็หมายความ สถานการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจของตลาดหลักเกิดการชะลอตัวได้ รวมถึงปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ ร่วมกับปัญหาเรื่องราคาวัตถุดิบที่มีความผันผวนอย่าง ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ข้าวโพด เมล็ดทานตะวัน หรือปุ๋ย เป็นต้น โดย สรท. คาดว่า ปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังปีหน้าเลย

ความสำคัญของบริการประกันภัยขนส่งสินค้ามูลค่าสูง

จากข้อมูลสถานการณ์สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดคู่ FTA (มกราคม – ตุลาคม 2565) ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะเห็นได้ว่า กลุ่มสินค้าที่ยังคงมีการเติบโตบวกกับขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องก็คือสินค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการส่งออกอัญมณีบวกกับเครื่องประดับที่มีการขยายตัวมากขึ้นถึง 57.6% ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับใครก็ตามที่อยากจะมาลองจับธุรกิจส่งออกอัญมณีและก็เครื่องประดับไปต่างประเทศ เพราะมีศักยภาพในการเติบโตที่สูงมาก

อย่างไรก็ตาม การที่จะทำธุรกิจส่งออกอัญมณีร่วมด้วยเครื่องประดับให้เติบโตได้อย่างมั่นคงนั้น สิ่งสำคัญก็หมายความว่าการวางระบบขนส่งสินค้าที่มีความปลอดภัย เนื่องจากอัญมณีบวกกับเครื่องประดับเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง หากเกิดการสูญหาย หรือเกิดเหตุโจรกรรม ย่อมสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจอย่างมาก

ด้วยเหตุนี้ นักธุรกิจที่ทำธุรกิจส่งออกอัญมณีประกอบกับเครื่องประดับจึงควรให้ความสำคัญกับการทำ  เพื่อลดความเสียหายหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน รวมทั้งเลือกใช้  โดยตลาดประกันภัยที่ใหญ่รวมถึงมีความน่าเชื่อถือ ร่วมกับมีความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้ามูลค่าสูงโดยเฉพาะ ก็จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับการทำธุรกิจส่งออกอัญมณีรวมไปถึงเครื่องประดับมากขึ้น

สรุปเรื่องตลาดสินค้าส่งออกของไทย 2566

เป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลสถานการณ์สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดคู่ FTA ในช่วงเดือนมกราคม – เดือนตุลาคม 2565 และการคาดการณ์สถานการณ์สินค้าส่งออกของไทย 2566 ที่เรานำมาสรุปให้อ่านในบทความนี้ จะเห็นได้ว่า ถึงแม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ตลาดสินค้าส่งออกของไทยก็ยังคงมีการเติบโตรวมถึงขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหาธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเลย

ที่มา : www.aeginc.co/valuable-assets-courier
www.aeginc.co/service/th-services-courier/

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : และอย่าพลาดเรื่องราวใหม่ ๆ จากเรา ที่เดียว

โปรโมทสินค้า กับเรา พูดคุย หางานอดิเรกได้เงินจริง

เที่ยวกระบี่ยังไง ให้ไปถึง

หลายคนคิดอยากไปเที่ยวกระบี่ แต่ไม่รู้จะไปตรงส่วนไหนที่น่าเที่ยว เพราะจังหวัดกระบี่คือมีที่เที่ยวเยอะมาก แต่ละแห่งห่างไกลกันมาก

เทคนิคในการสร้างความสุขให้กับตัวเอง

ในชีวิตของคนเรานั้น สิ่งที่ทำให้คนมีคุณค่าสมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่ใช่การสะสมทรัพย์สมบัติไว้จนล้นเหลือใช้ แต่คือการพัฒนาจิตใจตัวเอง

มีงานมีเงินเดือนก็ดีแล้ว รีวิวงานในแต่ละวันของตัวเอง ยังดีที่มีทำ

วันนี้ (8/12/64) ตื่นเช้ามาโคตรขี้เกียจ อากาศน่านอนมาก หนาวๆ อุ่นๆ ในผ้าห่มผืนโตเหมือนอยู่ในห้องแอร์ก็ไม่ปาน แต่ทำไงได้ ต้องตื่น 6 โมงเช้า ขอสายหน่อยเหอะหน้าหนาว ฟ้ายังไม่เปิดเลย 6 โมงเช้านี่พอกับตี