ข่าวสาร พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Notifications
Clear all

ไม่ต้องกลัวโควิด งานนี้ป้องกันดี งานเกษตรแฟร์ 2565 บางเขน

1 Posts
1 Users
0 Reactions
314 Views
Posts: 0
Topic starter
(@Anonymous)
Joined: 1 second ago

มาแล้ว งานเกษตรแฟร์ 2565 บางเขน หลังจากรอคอยกันมานาน เชิญเดินเที่ยวแบบปลอดภัย สไตล์ New Normal เปิดให้เที่ยวร่วมกับช๊อปกันได้แล้ว ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน วันที่ 28 มค. ถึง 5 กพ. 65 นี้

เพราะนอกจากมาตรการต่างๆ ที่เข้มงวดแล้ว ยังมีกิจกรรมจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อาทิเช่น เวทีการแสดงของนิสิต ณ ลานหน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น. โดยมีการเข้าร่วมกว่า 10 องค์กร เช่น KU band รวมดาวกระจุย โขนละคอน ดนตรีไทย นิสิตอีสาน ส่งเสริมร่วมกับเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ ฯลฯ ส่วนของร้านอาหารสโมสรนิสิต มีด้วยกัน 3 สโมสร ได้แก่ คณะเกษตร คณะสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ขณะที่ร้านค้านิสิตที่เข้าร่วมในปีนี้มีจำนวน 134 ร้านค้า จำนวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 500 คน

ในงานเกษตรแฟร์ 2565 บางเขนนั้น ยังไฮไลท์พิเศษอีกอย่างภายในงานในปีนี้ นั่นหมายความว่าก็เช่นนั้นแล้ว บริการฉีดวัคซีนเข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 แก่นิสิตร่วมกับประชาชน โดยสามารถวอล์ค อิน ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 มกราคม 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เวลา 10.00 -13.00 น. นั่นหมายความว่าจะให้บริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า Astrazeneca วันละ 1,500 คนเท่านั้น

งานเกษตรแฟร์ 2565 บางเขน ขายอะไรบ้าง

กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สำหรับใครที่อยากมาเที่ยวงานเกษตรแฟร์ 2565 บางเขน นั่นหมายความว่าจะมีรายละเอียดต่างๆ ประกอบไปด้วย

 1. จัดงานกลางแจ้ง ลดปริมาณร้านค้าลง 50 % ตั้งร้านค้าฝั่งเดียวของถนน เว้นระยะห่างของร้านค้า กำหนดให้ผู้ร่วมงานเดินเส้นทางเดียว (One way) เพื่อไม่เดินสวนกันในระยะใกล้ชิด
 2. ตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ 6 จุดเข้างาน ได้แก่
  • 1.)ประตูพหลโยธิน
  • 2).ประตูงามวงศ์วาน (1)
  • 3).ประตูสวนวรุณาวัณ (สำนักพิพิธภัณฑ์ ฯ)
  • 4).แยกโครงการหลวง
  • 5).แยกสำนักการกีฬา
  • 6).แยกคณะเกษตร
 3. สแกน QR CODE ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกับออกจากงาน
 4. ตั้งจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ ร่วมกับเจลแอลกอฮอล์ เป็นระยะตลอดงาน
 5. รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยร่วมกับทับด้วยหน้ากากผ้า ตลอดเวลา 100%
 6. ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัสร่วมร่วมกับบริเวณงานโดยรอบทุกวัน หลังเลิกงาน
 7. ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกโซนเพื่อตรวจสอบความหนาแน่นของผู้ร่วมงาน
 8. ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิด้วยกล้องเทอร์โมสแกน กรณีมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้างาน
 9. ตรวจ ATK (ผลตรวจ ATKไม่เกิน72ชั่วโมง) เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมกับนิสิต นั่นหมายความว่าจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว
 10. ส่งเสริมการใช้ KU เกษตรแฟร์ Application บนมือถือ แทนสูจิบัตรเข้าชมงาน
 11. จัดระบบชำระค่าสินค้าร่วมกับบริการแบบ e-payment
 12. จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุ พร้อมรองรับกรณีเหตุฉุกเฉิน

เที่ยวงานเกษตรแฟร์ 2565 บางเขน มั่นใจปลอดโควิด แน่นอน

สำหรับงานนี้ นับเป็นอีกหนึ่งงานเทศกาลประจำปีที่ใครหลายคนต่างรอคอย ด้วยเพราะปีนึงจะมีงานที่รวมของของกิน ของใช้ ร่วมกับความรู้เกี่ยวกับวิทยาการทางการเกษตรต่าง ๆ กับงาน เกษตรแฟร์65 หรือ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 นั่นหมายความว่าในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภายใต้มาตรการดูแลร่วมกับป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกคน

สำหรับกิจกรรมร่วมกับร้านค้าภายในงานเกษตรแฟร์ 2565 ก็ยังคงแบ่งตามโซนต่าง ๆ นั่นหมายความว่าแต่ละโซนก็มากมายด้วยเหล่าบรรดาร้านค้า ได้แก่

 • โซน A ตลาดน้ำนนทรี
 • โซน B เศรษฐกิจฐานราก
 • โซน C เทคโนโลยยีการเกษตร
 • โซน D ต้นไม้ ร่วมกับเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร
 • โซน E Cafe in the garden สินค้า DIY and IDEA ร่วมกับอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
 • โซน F สัตว์เลี้ยงร่วมกับอุปกรณ์
 • โซน G สินค้าเกษตรอุปโภค บริโภค
 • โซน H KU Shopping Mall
 • โซน J KU Outlet สินค้าจากหน่วยงานภาครัฐร่วมกับแฟรนไชส์
 • โซน K สินค้าจากบริษัทห้างร้านต่าง ๆ

งานเกษตรแฟร์ 2565 บางเขน มีอะไรบ้าง

รูปแบบของ งานเกษตรแฟร์ 2565 จะเน้นการนำองค์ความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาถ่ายทอดร่วมกับเผยแพร่สู่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยร่วมกับนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกับประชาชนที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมกับยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น

 • การจัดการประกวดเพื่อแสดงความก้าวหน้าทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ เช่น การประกวดพืช ผลไม้ ปลากัด
 • การออกร้านค้าของนิสิต
 • การจัดแสดงกิจกรรมศิลปร่วมกับวัฒนธรรมของนิสิต
 • เปิดพื้นที่ให้กับโครงการ BCG ร่วมกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจร่วมกับสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือโครงการ U2T โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยร่วมกับนวัตกรรม ผนวกเข้ากับการจัดงานเกษตรแฟร์เพื่อให้ประชาชนได้ให้เห็นถึงผลสำเร็จร่วมกับผลลัพธ์ที่ได้จากการนำความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับในส่วนของมาตรการสำหรับการเที่ยวงานเกษตรแฟร์ 2565 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่ถึงแม้ว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราทุกคนจะประมาท ทั้งนี้ทางผู้จัดงานก็มีการเตรียมมาตรการต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ติดตามสาระความรู้และเนื้อหาข่าวทันเหตุการณ์ได้จากกระดานข่าวเราที่ azrip.net/board/

เที่ยวกระบี่ยังไง ให้ไปถึง

หลายคนคิดอยากไปเที่ยวกระบี่ แต่ไม่รู้จะไปตรงส่วนไหนที่น่าเที่ยว เพราะจังหวัดกระบี่คือมีที่เที่ยวเยอะมาก แต่ละแห่งห่างไกลกันมาก

เทคนิคในการสร้างความสุขให้กับตัวเอง

ในชีวิตของคนเรานั้น สิ่งที่ทำให้คนมีคุณค่าสมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่ใช่การสะสมทรัพย์สมบัติไว้จนล้นเหลือใช้ แต่คือการพัฒนาจิตใจตัวเอง

มีงานมีเงินเดือนก็ดีแล้ว รีวิวงานในแต่ละวันของตัวเอง ยังดีที่มีทำ

วันนี้ (8/12/64) ตื่นเช้ามาโคตรขี้เกียจ อากาศน่านอนมาก หนาวๆ อุ่นๆ ในผ้าห่มผืนโตเหมือนอยู่ในห้องแอร์ก็ไม่ปาน แต่ทำไงได้ ต้องตื่น 6 โมงเช้า ขอสายหน่อยเหอะหน้าหนาว ฟ้ายังไม่เปิดเลย 6 โมงเช้านี่พอกับตี